Vị trí công ty cổ phần CPIT (chỉ số 1 trên bản đồ)
Nằm giữa ngân hàng Agribank chi nhánh Từ Liêm, phòng giao dịch Nông Lâm và viện Lâm nghiệp Việt Nam
Và Trường đại học Mỏ Địa chất Hà Nội
Hướng dẫn: bạn có thể dùng chuột để phóng to, thu nhỏ bản đồ và xác định vị trí

Xem bản đồ lớn