• Cúp Vàng Doanh Nghiệp Việt Nam Vàng Năm 2010
  • Doanh Nhân Doanh Nghiệp Việt Nam Vàng
  • Danh Hiệu Doanh Nghiệp Uy Tín - Phát Triển Bền Vững Năm 2012
  • Danh Hiệu Sản Phẩm Vàng - Dịch Vụ Vàng 2013
  • Danh hiệu Sao Khuê 2013
  • Danh hiệu Sao Khuê 2014