Tên đơn vị: Công ty Cổ phần CPIT
Đại diện: Ông Phạm Huy Chính
Mã số doanh nghiệp: 0105009560
Địa chỉ: 01A5 Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043 752 5253 
Fax: 043 7525367
Email: head@cpit.com.vn
Website: www.cpit.com.vn
Tên:  
Địa chỉ công ty:
Địa chỉ nhà riêng:
E-mail:    
Điện thoại:
Di động:
Sinh nhật: (dd/mm/yyyy)
Tiêu đề:  
Nội dung:     
Mã xác nhận: