Triển Khai Đề Án Số Hóa Tài Liệu Lưu Trữ Tại Lưu Trữ Lịch Sử Tỉnh Quảng Nam, Giai Đoạn 2019-2024

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định số 1538 /QĐ-UBND phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, giai đoạn 2019-2024 với tổng kinh phí thực hiện hơn 9 tỷ đồng.... Xem chi tiết


Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Trong thời khắc non sông, đất nước giao mùa, dân tộc ta chuẩn bị đón Tết cổ truyền - Xuân Kỷ Hợi 2019, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tập thể lãnh đạo Công ty cổ phần CPIT xin gửi tới các vị cán bộ lão thành, quý cổ đông và đối tác, bạn bè, đồng nghiệp, cùng toàn thể CBCNV trong đại gia đình CPIT những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất.... Xem chi tiết


Tập Huấn Cổng TTĐT Trường Học Tại Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Ngày 14 tháng 07 năm 2016, tại Hội trường Phòng Giáo dục huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Công ty cổ phần CPIT đã kết hợp với Phòng GD&ĐT huyện Lục Nam tổ chức triển khai Cổng Thông tin điện tử trường học cho 34 đơn vị trường học Mầm Non trên địa bàn huyện ... Xem chi tiết


Triển Khai Cổng TTĐT Trường Học Và Nâng Cấp Phần Mềm Smart Elearning Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày 19 và 20 tháng 01 năm 2016, tại TT GD và Dạy Nghề, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Công ty cổ phần CPIT đã kết hợp với Phòng GD&ĐT huyện Bá Thước tổ chức triển khai Cổng Thông tin điện tử trường học, đồng thời nâng cấp miễn phí phần mềm Smart Elearning... Xem chi tiết


Triển Khai Phần Mềm Soan Giảng Thông Minh CPIT Smart Elearning

Ngày 10 tháng 12 năm 2015, tại TT GD Thường Xuyên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Công ty cổ phần CPIT đã kết hợp với Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy tổ chức triển khai phần mềm Smart Elearning cho 22 đơn vị trường THCS và tổ chuyên môn phòng giáo dục trên địa bàn huyện... Xem chi tiết


Triển Khai Phần Mềm Hỗ Trợ Giáo Viên CPIT TS.NET 2012 Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2014, tại TT GD Thường Xuyên, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Công ty cổ phần CPIT đã kết hợp với Phòng GD&ĐT huyện Bá Thước tổ chức triển khai phần mềm Hỗ trợ giáo viên CPIT TS.NET 2012 cho 32 đơn vị trường Tiểu học, 27 đơn vị trường THCS và tổ chuyên môn phòng giáo dục trên địa bàn huyện.... Xem chi tiết


Triển Khai Phần Mềm Hỗ Trợ Giáo Viên CPIT TS.NET 2012 Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày 10 tháng 5 năm 2014, tại trường THCS Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Công ty cổ phần CPIT đã kết hợp với Phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn tổ chức triển khai phần mềm Hỗ trợ giáo viên CPIT TS.NET 2012 ... Xem chi tiết