Chiều 25/12, Bộ GD-ĐT có công văn đề nghị các Sở GD-ĐT tuyên truyền, giải thích để giáo viên, cha mẹ học sinh hiểu và nhận thức đúng về việc kiểm tra định kỳ.
(26/12/2014 10:32:51 SA)

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT chỉ đạo các phòng GD-ĐT, các trường tiểu học ở địa phương đổi mới công tác quản lý, giảm các thủ tục, hồ sơ hành chính, tổ chức sinh hoạt chuyên môn.

Các trường tạo điều kiện cho giáo viên tập trung vào công việc chuyên môn làm quen với những cách nhận xét, hướng dẫn hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện.

Không dùng kiểm tra định kỳ để xếp loại học sinh tiểu học - 1

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường tiểu học kiểm tra định kỳ học sinh

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu sở GD-ĐT hướng dẫn các trường tiểu học tổ chức kiểm tra định kỳ học sinh tiểu học.

“Việc kiểm tra định kỳ được tổ chức theo thời khóa biểu vào buổi học chính khóa, không gây áp lực, lo lắng, băn khoăn cho học sinh và phụ huynh.”, Bộ GD-ĐT cho biết.

Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT tuyên truyền, giải thích để giáo viên, cha mẹ học sinh hiểu và nhận thức đúng về việc kiểm tra định kỳ. Bài kiểm tra định kỳ được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm, góp ý những hạn chế của học sinh và được chấm điểm.

Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để xếp loại học sinh hay để so sánh học sinh này với học sinh khác mà chủ yếu để giáo viên, cha mẹ học sinh kiểm chứng lại việc nhận xét, đánh giá thường xuyên quá trình học tập của học sinh trong học kỳ, trong năm học.

Nếu kết quả bài kiểm tra chưa phù hợp với các nhận xét, đánh giá thường xuyên, giáo viên cần xem xét, tìm hiểu nguyên nhân để có thể điều chỉnh cách dạy, cách hướng dẫn giúp đỡ học sinh.

Theo Bộ GD-ĐT, giáo viên có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để xác định thực chất năng lực học sinh hay hiệu quả các giải pháp giáo dục đã được áp dụng. Mục đích cuối cùng vẫn là vì sự tiến bộ của học sinh, nhằm giúp học sinh học được và học tốt.

Bộ đề nghị sở GD-ĐT chọn 5 đề kiểm tra định kỳ học kỳ I/1 môn học/1 lớp của 5 trường tiểu học ở địa phương và gửi về Bộ trong tháng 1/2015.

                                                                                                                                                                                                                             Theo 24h.com.vn